Razvijanje sposobnosti za asertivnu komunikaciju u funkciji sazrevanja ličnosti učenika/deteta

kat. br. 1029kompetencije K2, prioritet: P4

3 nedelje (24 sati); 24 bodova